bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 19 verš 24

V ten den bude Izrael Egyptským a Assyrským jako třetí z nich, i budou požehnaní u prostřed země.