bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 2 verš 10

Vejdi do skály, a skrej se v prachu před hrůzou Hospodinovou, před slávou důstojnosti jeho.