bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 2 verš 12

Nebo den Hospodina zástupů se blíží na každého pyšného a zpínajícího se, i na každého vyvýšeného, i bude ponížen,