bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 2 verš 21

I vejde do slují skal a do vysedlin jejich před hrůzou Hospodinovou, a před slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.