bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 20 verš 1

Léta, kteréhož přitáhl Tartan do Azotu, poslán jsa od Sargona, krále Assyrského, a když bojoval proti Azotu, a vzal jej,