bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 20 verš 5

I užasnou se a zahanbí nad Mouřeníny, útočištěm svým, a nad Egyptskými, chloubou svou.