bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 1

Břímě pustého moře. Jako vichřice na poledne se žene, tak přijde z pouště, z země hrozné.