bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 11

Břímě Dumy. Slyším hlas z Seir: Strážný, co bylo v noci? Strážný, co se stalo v noci?