bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 13

Břímě na Arabii. Po lesích v Arabii nocleh mívati budete, ó pocestní Dedanských.