bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 15

Nebo před mečem utíkati budou, před mečem vytaženým, před lučištěm nataženým, před těžkostí boje.