bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 16

Tak zajisté řekl Pán ke mně: Že po roce, jakýž jest rok nájemníka, přestane všecka sláva Cedar,