bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 21 verš 3

Z té příčiny naplněna jsou bedra má bolestí, úzkosti postihly mne jako úzkosti rodičky; sklíčen jsem, slyše to, strnul jsem, vida to.