bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 1

Břímě Týru. Kvělte lodí mořské; nebo popléněn jest, tak že není ani domu. Aniž kdo přichází z země Citim; známé učiněno jest jim.