bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 11

Vztáhl ruku svou na moře, pohnul královstvími; Hospodin přikázal o tržišti, aby zkaženy byly pevnosti jeho.