bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 12

A řekl: Nebudeš se více veseliti, trpěc nátisk, panno, dcero Sidonská. Povstaň, beř se do Citim, ale i tam nebudeš míti odpočinutí.