bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 16

Vezmi harfu, obcházej město, ó nevěstko v zapomenutí daná, hrej dobře, zpívej dlouho, abys v pamět uvedena byla.