bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 2

Umlknětež obyvatelé ostrovu, kterýž kupci Sidonští, plavíce se přes moře, naplňovali,