bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 6

Přepravte se do Tarsu, kvělte obyvatelé ostrovu.