bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 23 verš 9

Hospodin zástupů usoudil to, aby zohavil pýchu všelikého slavného, a za nic položil všecky znamenité země.