bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 24 verš 13

Nebo tak bude u prostřed země, u prostřed národů, jako očesání olivy, jako paběrkování, když se dokoná vinobraní.