bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 24 verš 14

Tiť pozdvihnou hlasu svého, prozpěvovati budou v důstojnosti Hospodinově, prokřikovati budou i při moři.