bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 24 verš 19

Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně pohybovati se bude země.