bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 25 verš 10

Nebo odpočine ruka Hospodinova na hoře této, a mlácen bude Moáb na místě svém, jako vymlacována bývá pleva do hnoje.