bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 25 verš 2

Nebo jsi obrátil město v hromadu, město hrazené v zříceninu, paláce cizozemců, aby nebyli městem, a na věky aby nebyli zase staveni.