bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 25 verš 3

Protož ctíti tě budou lid silný, města národů hrozných báti se tebe budou.