bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 25 verš 5

Hlučení cizozemců jsi přetrhl jako horkost v sucho, horkost stínem oblaku; zhouba ukrutných přetržena.