bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 25 verš 8

Sehltí i smrt u vítězství, a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší země; (nebo Hospodin mluvil).