bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 26 verš 14

Ale již zemřevše, neoživouť, mrtví jsouc, nevstanouť, proto že jsi je navštívil, a vyplénil, i zahladil všecku památku jejich.