bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 26 verš 20

Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.