bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 26 verš 21

Nebo aj, Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati více zmordovaných svých.