bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 26 verš 8

Také na cestě soudů tvých, Hospodine, očekáváme na tě; ke jménu tvému a k rozpomínání se na tě patří žádost duše.