bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 27 verš 12

I stane se v ten den, když pomstu uvoditi bude Hospodin od toku řeky až do potoka Egyptského, že vy, synové Izraelští, po jednom sebráni budete.