bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 27 verš 2

V ten den o vinici výborné víno vydávající zpívejte.