bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 27 verš 3

Já Hospodin, kterýž ji ostříhám, každé chvilky budu ji svlažovati, a aby jí někdo neuškodil, v noci i ve dne ji ostříhati.