bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 27 verš 6

Vždyť na to přijde, že se vkoření Jákob, zkvetne a zroste Izrael, a naplní okršlek zemský ovocem.