bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 29 verš 5

Nebo jako prášku drobného bude množství nepřátel tvých, a jako plev létajících množství ukrutníků, a stane se to hned v okamžení.