bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 3 verš 17

Protož okydne Pán prašivinou vrch hlavy dcer Sionských, a Hospodin hanbu jejich obnaží.