bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 3 verš 18

V ten den odejme Pán okrasu těch nástrah, totiž paučníky a halže,