bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 31 verš 5

Jako ptáci létajíce, tak hájiti bude Hospodin zástupů Jeruzaléma, anobrž obhajuje vysvobodí, pomíjeje zachová.