bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 31 verš 8

I padne Assur od meče ne muže, a meč ne člověka zžíře jej; a utíkati bude před mečem, a nejudatnější jeho pod plat uvedeni budou.