bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 32 verš 16

I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati.