bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 32 verš 18

Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším,