bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 32 verš 5

Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti štědrým.