bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 33 verš 10

Jižť povstanu, praví Hospodin, již vyvýšen, již vyzdvižen budu.