bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 33 verš 16

Ten na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou.