bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 33 verš 18

Srdce tvé přemyšlovati bude o strachu, řka: Kdež jest písař, kde výběrčí, kde spisovatel velikých domů?