bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 34 verš 1

Přistuptež národové, abyste slyšeli, a lidé pozorujte. Nechať slyší země i plnost její, okršlek zemský i všeliký plod jeho.