bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 34 verš 14

Tam se budou potkávati spolu zvěř s ptactvem, a příšera jedna druhé se ozývati; tam toliko noční přeluda se usadí, a odpočinutí sobě nalezne.