bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 34 verš 3

I budou povrženi zbití jejich, a z těl mrtvých jejich vzejde smrad, a rozplynou se hory od krve jejich.