bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 34 verš 5

Nebo opojen jest na nebi meč můj; na Idumejské sstoupí, a na lid, na nějž jsem klatbu vydal, aby trestán byl.